Vår organisation

Team

Peter Hägg tf Generalsekreterare ICA Stiftelsen
Peter Hägg
Tf Generalsekreterare
peterhagg@ica.se
Pinar Musadotter
Generalsekreterare (föräldraledig)
pinar.musadotter@icastiftelsen.se
Hannah Rosenqvist
Projektledare partners & projekt
hannah.rosenqvist@ica.se
+46 72 220 20 44
Bild på Maja Brenander
Maja Brenander
Projektledare kommunikation
maja.brenander@ica.se
+46 72 220 16 73

Styrelse

Göran Blomberg
Göran Blomberg
Ordförande

Engagemang Vd för ICA-handlarnas Förbund.

Eva Burén
Ledamot

Engagemang Informationschef för ICA-handlarnas Förbund samt styrelseledamot i Centrum för Näringslivshistoria, Hakon Media och Poppius journalistskola.

Per Strömberg
Ledamot

Engagemang Vd för ICA Gruppen samt industriell rådgivare till Segulah Advisor AB, styrelseledamot i  The Consumer Goods Forum. Ledamot i styrgruppen för Generation Pep.

Josefin Lundmark, ledamot
Josefin Lundmark
Ledamot

Engagemang Marknadsdirektör för ICA Sverige.

Anette Wiotti
Ledamot

Engagemang ICA-handlare ICA Kvantum Arvika och vice ordförande ICA-handlarnas Förbund.