Vår partner
Generation Pep

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Visionen är att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Generation Pep utgår från den idag rådande hälsosituationen att vi rör på oss för lite och äter för dåligt. Det låter kanske inte så farligt, men i själva verket utgör den kombinationen i dag en av våra största hälsofaror med följder som depression, diabetes typ 2, sömnstörningar, stroke och hjärtinfarkt, demens och benskörhet.

Under uppväxten formas framtida hälsovanor, och genom att tidigt anamma hälsosamma vanor kan sannolikt 80 procent av hjärtsjukdomar, och stroke förhindras. Därför finns Generation Pep.

För att lyckas är Generations Peps målsättning att få med hela samhället i arbetet – från lokala eldsjälar till politiker och makthavare. Kronprinsessparet är initiativtagare, och vill tillsammans med aktörer från hela samhället driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus.

Detta har uppnåtts 2017

85000
barnböcker distribuerade till BVC
800
representanter från alla samhällssektorer deltog vid Pep Forum
20
lanserade initiativ av 26 samarbetspartners

ICA Stiftelsen bidrar med en grundplåt till Generation Peps verksamhet och är med och möjliggör allt det arbete som pågår inom ramen för Generation Pep. Med stöd av bland annat ICA Stiftelsen kan vi tillsammans kanalisera det stora engagemang som finns, in i konkreta åtgärder som faktiskt gör skillnad för barn och unga. Vi arbetar mot samma mål och  precis som Generation Pep vill ICA Stiftelsen vara med och förändra i grunden genom att bidra till nya beteenden och attityder och engagera fler att bidra i arbetet för allas rätt till ett hälsosamt liv.

“Generation Pep vill vara en plattform för att samla aktörer från hela samhället kring frågan om barn och ungas hälsa.”
Gerda Nilsson Tjernström, Generation Pep

Årets Peppare

Priset Årets Peppare instiftades av Generation Pep år 2017 och delas ut till en organisation eller privatperson som på ett inkluderande sätt har fått många barn och unga i Sverige att röra på sig. Vinnaren av Årets Peppare ska ha lyckats skapa motivation till fysisk aktivitet på ett tillgängligt sätt.

År 2018 gick priset till Gerestaskolan, Härnösand, för sitt aktiva ställningstagande för barns hälsa och för sina inspirerande initiativ. Gerestaskolan har aktivt arbetat för att skapa förutsättningar för ett hälsosammare liv för eleverna på sin skola. Bland annat har de infört morgonpuls där eleverna har ett pulspass på morgonen innan skolan börjar 4 dagar i veckan. Initiativet till pepp och morgonpuls på schemat togs av den engagerade personalen på skolan för att i likhet med fler goda skolexempel ge elever ökade möjligheter i sin skolgång samt ge tidiga förutsättningar till ett hälsosamt liv.