Vår partner
Generation Pep

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Visionen är att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Generation Pep utgår från den idag rådande hälsosituationen att vi rör på oss för lite och äter för dåligt. Det låter kanske inte så farligt, men i själva verket utgör den kombinationen i dag en av våra största hälsofaror med följder som depression, diabetes typ 2, sömnstörningar, stroke och hjärtinfarkt, demens och benskörhet.

Under uppväxten formas framtida hälsovanor, och genom att tidigt anamma hälsosamma vanor kan sannolikt 80 procent av hjärtsjukdomar, och stroke förhindras. Därför finns Generation Pep.

För att lyckas är Generations Peps målsättning att få med hela samhället i arbetet – från lokala eldsjälar till politiker och makthavare. Kronprinsessparet är initiativtagare, och vill tillsammans med aktörer från hela samhället driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus.

Detta har uppnåtts

200000
barnböcker till BVC i hela Sverige
3 500
deltagare i Melliskockarna
1500
skolor registrerade i Pep Skola

ICA Stiftelsen bidrar med en grundplåt till Generation Peps verksamhet och är med och möjliggör allt det arbete som pågår inom ramen för Generation Pep. Med stöd av bland annat ICA Stiftelsen kan vi tillsammans kanalisera det stora engagemang som finns, in i konkreta åtgärder som faktiskt gör skillnad för barn och unga. Vi arbetar mot samma mål och  precis som Generation Pep vill ICA Stiftelsen vara med och förändra i grunden genom att bidra till nya beteenden och attityder och engagera fler att bidra i arbetet för allas rätt till ett hälsosamt liv.

“Hela samhället behöver engageras i barn och ungas hälsa. Alla behöver ta ansvar för att kunna skapa den förändring som behövs för att alla barn och ungas ska få möjlighet och ha viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Barndomen går inte i repris”
Carolina Klüft, Generation Pep
Bild på samling löpargrupp Bara Vanlig

Årets Peppare 2021!

Priset Årets Peppare instiftades av Generation Pep år 2017 och delas ut till en organisation eller privatperson som på ett inkluderande sätt har fått många barn och unga i Sverige att röra på sig. Vinnaren av Årets Peppare ska ha lyckats skapa motivation till fysisk aktivitet på ett tillgängligt sätt.

År 2021 gick priset till organisationen Bara Vanlig som är en löpargrupp för personer med funktionsvariation. Bara Vanlig är en växande förening som är aktiv i hela landet och som anser att alla har rätt till rörelseglädje, oavsett om man springer, går eller rullar. Hos Bara Vanlig genomför man löpningen utifrån sina egna förutsättningar och fokus ligger på på rörelseglädje, delaktighet och gemenskap. Till Bara Vanlig är alla välkomna, oavsett ålder eller funktionsvariation, att springa, gå eller rulla tillsammans.

– Vi är otroligt hedrade över den här utmärkelsen. All forskning pekar på att barn och unga idag rör på sig alldeles för lite, och vår målgrupp är extra utsatta och löper stor risk att bli isolerade. Bara Vanlig erbjuder inte bara en möjlighet att röra på sig, våra träningar bidrar också med ett viktigt socialt sammanhang för våra deltagare. Att få pris som Årets Peppare är ett fantastiskt kvitto på att vårt arbete gör skillnad, säger Niclas Wennerlund, verksamhetsansvarig och grundare av Bara Vanlig.

ICA Stiftelsen

Copyright © 2021 ICA Stiftelsen