Vår partner
Röda Korset

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Röda Korset finns över hela världen och består av miljontals frivilliga som bestämt sig för att hjälpa andra människor.

Röda Korset kämpar för att rädda liv och ge hopp över hela världen och i Sverige, varje dag. Röda Korset delar ut mat, förebygger katastrofer och bidrar med medmänsklig värme och mycket annat. Röda Korset finns på plats före, under och efter en kris eller katastrof och arbetar för att stärka människors och samhällens motståndskraft, både nationellt och internationellt. Röda Korsets arbete bygger på enskilda människors engagemang i sitt lokalsamhälle, för att möta de specifika behov som finns lokalt.

Under coronakrisen stödjer ICA Stiftelsen, ICA Sverige och Apotek Hjärtat gemensamt Röda Korset med 12 mkr till insatser Röda Korset identifierat som extra viktiga: mat och läkemedel till riskgrupper, krisstöd via telefonlinje, frivilligförsörjning till sjukvården, anhörigstöd i anslutning till vården, krisinformation och närvaro i socioekonomiskt svaga områden.

För en ännu godare jul

Tack till dig som köpte ICAs Röda Korset-varor eller skänkte en gåva til Röda Korset under ICAs julkampanj. Tillsammans samlade vi in 7 miljoner kr till Röda Korsets arbete för ett Sverige där ingen står ensam. Och en godare jul, för alla.

Så lite mer specifikt, var går pengarna från vår julinsamling? Jo, till tre verksamhetsområden; mötesplatser, frukostklubbar och lokalt hälsoarbete. Tre olika typer av aktiviteter men som alla strävar mot samma mål – nämligen gemenskap, trygghet och likvärdiga förutsättningar för alla i vårt avlånga land.  
 

Partnerskapet i siffror

20000
besökare på Röda Korsets mötesplatser
88%
av barnen i Frukostklubben upplever att skoldagen blir lättare
620
personer utbildade i Första hjälpen

ICA Stiftelsen är med och bidrar med medel till genomförandet av tre verksamhetsområden inom Röda Korsets nationella verksamhet. Röda Korset bedriver mötesplatser runtom i landet, där syftet är att bidra till att bryta ofrivillig isolering och skapa möten som leder till ökad delaktighet och gemenskap. Röda Korset utvecklar även sitt arbete med hälsofrågor för ungdomar och vuxna genom att informera om vikten av fysisk aktivitet, goda kostvanor och bra mat.

Det tredje verksamhetsområdet drivs av Röda Korsets Ungdomsförbund och består av frukostklubbar på högstadie- och gymnasieskolor i socioekonomiskt utsatta områden i flera städer i Sverige. Genom att erbjuda eleverna en nyttig och näringsrik frukost läggs en god grund för dagen och möjliggör bättre inlärning.

“Röda Korset möter en allt större utsatthet men genom att skapa mötesplatser kan vi bryta ofrivillig isolering och öka människors delaktighet.”
Generalsekreterare Martin Ärnlöv

Både snack och verkstad

I Södertälje bjuder Röda Korset in till konstskapande. Inne i verkstan spirar kreativiteten när färger, minnen och skratt flyter ihop i en salig, härlig röra.

Ett trettiotal personer är på plats för att rita och måla. Maral, på bilden, har varit i Sverige i ett och ett halvt år. Det är första gången hon besöker Skaparverkstan, men kommer gärna tillbaka. Här pratar hon och Agnetha Haptén, frivillig från Röda Korset, om dagens uppgifter. Skaparverkstan är öppen en gång i veckan och riktar sig främst till de som är nya i Sverige.

Anders Bergman, frivillig från Södertälje stads rödakorskrets, är initiativtagare och verksamhetsledare.

– Jag är gammal kulturarbetare och vet in på bara skinnet hur nyttigt det är att få uttrycka sig genom kultur, speciellt när inte talspråket räcker till. Målning och teckning kan ha en terapeutisk funktion och ger en möjlighet att bearbeta det man varit med om.

– Vi är väldigt nöjda över att det gått så bra hittills. Stämningen är avslappnad och vi försöker prata svenska här, så det blir ju språkträning också, säger Anders.

Skaparverkstan är ett försök att bidra till ökad integration och gemenskap mellan människor.

– Jag tror stenhårt på att det behövs mötesplatser som den här i samhället. Ställen där olika människor kan göra saker tillsammans utan att det kostar skjortan och där man inte måste konsumera. Jag tycker det finns en otrolig brist på sådana mötesplatser, säger Anders.

ICA Stiftelsen

Copyright © 2021 ICA Stiftelsen