Ansökan Folke

Eftersom du svarade ja på samtliga frågor är det troligt att din idé faller inom ramen för vad ICA Stiftelsen kan ge medel till. Observera att resultatet av testet är en riktlinje och inte en garanti på att du kan få medel ur ICA Stiftelsen för ditt projekt.

Fyll in ansökningsformuläret, ladda ned budget-mallen samt bifoga tillhörande filer nedan.

I länken nedan finner du ICA Stiftelsens Allmänna villkor för Folkeprojekt som du som projektorganisation accepterar och lovar att efterleva när du mottar stöd ur stiftelsen.

    Kontaktperson

    Om projektet

    Bifogade filer

    Specificera en budget för projektet i angiven mall (i budgeten ska inkluderas en post som säkerställer drift och underhåll av projektet i fem år efter projektets genomförande). Till ansökan bifogas även: organisationens senaste årsredovisning, stadgar, årsmötesprotokoll samt projektbudget.

    Vi på ICA Stiftelsen är måna om att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. På vår hemsida kan du därför läsa om vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det samt hur de används, delas och sparas.