Fritsla Hockeyklubb lägger drömmen på is

Det lilla samhället utanför Borås vill kunna erbjuda såväl spontanhockey som seriespel för ungdomar och barn upp till 14 år. Något som nu blir verklighet.

Med hjälp av ekonomiskt stöd från Folke har man nu kunnat bygga en helt ny rink för att möta det stora medlemsantalet på 700 personer, varav 150 är aktiva. Den nya anläggningen har, utöver att man kan nyttja den året om, även plats för publik. Något som kommer gynna både de lokala skolorna samt seriespel och spontanåkning.

Bilder