Nytt hem för fjärilar och insekter

Den gamla boulebanan i Rolfsbo används för att öka den naturliga mångfalden.

Det är föreningen ”Vi i Rolfsbo” utanför Varberg som tagit initiativet till att nyttja den lokala boulebanan som står oanvänd. För att skapa en träffpunkt ute i naturen bygger man där en fjärilspark som kommer att vara tillgänglig för allmänheten.

Förutom att locka både invånare och förbipasserande är tanken är att den ska kunna användas i skolprojekt för att öka kunskapen om vår biologiska mångfald.

Bilder