Vår partner
Röda Korset

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Röda Korset finns över hela världen och består av miljontals frivilliga som bestämt sig för att hjälpa andra människor.

Bild Nynäshamn Röda Korset mottagande vid färjeterminalen

Tillsammans kan vi bära mer

Under 2022 bidrog ICA med närmare 30 mkr till Röda Korsets viktiga arbete där hälften har gått till humanitära insatser till följd av kriget i Ukraina.

I mer än trettio år har ICA och Röda Korset tillsammans gjort stor skillnad genom att möta utsatthet och nå ut till människor genom våra hälsofrämjande insatser. Dels stöttar ICA Röda Korsets insatser i Ukraina men även nationellt för att att minska hälsoklyftor, främja psykisk och fysisk hälsa, minska ensamhet och skapa ökad delaktighet. Allt för att möta lokala behov och göra skillnad i närområdet där ICA-handlare, Röda Korset och Röda Korsets Ungdomsförbund jobbar tillsammans.

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation som kämpar för att rädda liv och ge hopp över hela världen och i Sverige, varje dag. Röda Korset delar ut mat, förebygger katastrofer och bidrar med medmänsklig värme och mycket annat.
– ICA och Röda Korsets nära samarbete går långt tillbaka och genom ICAs stöd både centralt och lokalt kan organisationen hjälpa stora mängder människor, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare i Svenska Röda Korset.

 

 

Röda Korset kämpar för att rädda liv och ge hopp över hela världen och i Sverige, varje dag. Röda Korset delar ut mat, förebygger katastrofer och bidrar med medmänsklig värme och mycket annat. Röda Korset finns på plats före, under och efter en kris eller katastrof och arbetar för att stärka människors och samhällens motståndskraft, både nationellt och internationellt. Röda Korsets arbete bygger på enskilda människors engagemang i sitt lokalsamhälle, för att möta de specifika behov som finns lokalt.

Under Coronapandemin stöttade ICA Stiftelsen, ICA Sverige och Apotek Hjärtat gemensamt Röda Korset med 12 mkr till insatser Röda Korset identifierat som extra viktiga: mat och läkemedel till riskgrupper, krisstöd via telefonlinje, frivilligförsörjning till sjukvården, anhörigstöd i anslutning till vården, krisinformation och närvaro i socioekonomiskt svaga områden.

Partnerskapet i siffror 2022

27 700
tillfällen med stöd för basala behov
8 400
deltagare har lärt sig första hjälpen
7 200
frukostar i 7 frukostklubbar

Fokus på vårt samarbete sammanfattas av “Den goda gemenskapen” där en god och jämlik hälsa är i fokus. En god och jämlik hälsa är central för människors välbefinnande och för en hållbar samhällsutveckling. Tillsammans har ICA och Röda Korset unika förutsättningar att skapa förändring. Projektet har två fokusområden “Tillsammans till bords” och “Det goda mötet”. Varje fokusområde har vardera fyra delområden, där ICA och Röda Korset kan arbeta tillsammans på olika sätt. Gemensamt för alla områden är mat och möten samt möjligheten att möta lokala behov och göra skillnad i närområdet. Det kan handla om att starta nya verksamheter baserat på lokala behov eller utveckla befintliga.

“Röda Korset möter en allt större utsatthet men genom att skapa mötesplatser kan vi bryta ofrivillig isolering och öka människors delaktighet.”
Martin Ärnlöv, generalsekreterare Röda Korset
ICA Kvantum Varberg och Mat och Prat i Varberg. Fotograf Johan Bävman

Mat och prat - en väg till gemenskap

Matlagning, språkträning och gemenskap. Det är tre viktiga ingredienser i Röda Korsets samarbete med ICA i Varberg för kvinnor som nyss kommit till Sverige.

– Vi fokuserar på att lära oss mer om hur man kan laga prisvärd och hälsosam mat i en tid där många tvingas spara pengar, säger Inger Malmberg, som är volontär.

Varje vecka samlas kvinnor från olika länder i församlingshemmet för att laga mat och träna svenska.

– Vi kallar det Mat och prat. Förutom att laga mat så pratar, pratar och pratar vi. Språket är så viktigt och tillsammans så lär vi oss, säger Inger.

Ett sammansvetsat gäng
Inger berättar att ingen av kvinnorna kände varandra innan första mötet, men under veckorna så har de blivit ett sammansvetsat gäng som har roligt tillsammans. Beatrice Sifu är en av deltagarna.

– Det här betyder mycket för mig. När jag kom hit till Sverige var jag ensam och det var svårt att träffa nya människor. Här blev jag varmt välkomnad och har träffat fina människor.

Hon berättar att hon nu kan prata och förstå lite svenska, men att matlagningsgruppen gett mycket mer än nya kunskaper i matlagning och svenska.

– Det hjälpte mig att finna glädjen igen.

Samarbetat i många år
Röda Korset och ICA i Varberg har samarbetat under många år och när Inger kontaktade Victor Andersson på ICA Kvantum om Mat och prat ville han gärna vara med.

– Att mötas kring mat är naturligt och en bra utgångspunkt. Som ICA-butik har vi en viktig roll i samhället och en möjlighet att förändra och förbättra. Vi tror på ett samhälle som är öppet och inkluderande.

Fokus på prisvärd mat
Beatrice berättar att hon märkt av att många saker blivit dyrare sen hon kom till Sverige. Därför gillar hon att det är fokus på att laga god och prisvärd mat.

– När jag kom hit var det lätt att köpa mat men nu måste jag spara för att ha råd med mat och elräkningar. Det jag lär mig här gör det lättare.

Inför varje matlagningstillfälle samlas kvinnorna i ICA-butiken för att handla tillsammans.

– Vi går runt bland hyllorna och läser på de olika varorna. Förutom att vi lär oss priser på olika varor så är det ytterligare en chans att träna svenska.

Gör skillnad lokalt
ICA-butiker samarbetar med Röda Korsets lokalföreningar runt om i hela landet. Att det gör skillnad kan både Victor och Inger intyga.

– Vi får mycket uppskattning både från kunder och medarbetare, men framför allt från de som deltar i verksamheterna.

Inger berättar att det även för egen del betyder mycket att få vara med.

– Att se kvinnornas glädje när de kan uttrycka sig ger mig både glädje och styrka. Det är en belöning lika stor som att vinna på lotto!

ICA Stiftelsen

Copyright © 2024 ICA Stiftelsen