Vi tror på allas rätt till ett hälsosamt liv, allas lika värde och allas rätt till lika möjligheter.

Läs vidare

Om ICA Stiftelsen

Ända sedan ICA bildades, 1917, har samhällsengagemang varit en central del av verksamheten - både hos handlarna och gemensamt.

För att förstärka och vidareutveckla engagemanget ytterligare har ICA-handlarnas förbund bildat ICA-stiftelsen. Eftersom det är en stiftelse står den vid sidan av ICAs kommersiella verksamhet. Stiftelsen samarbetar med och stödjer organisationer som arbetar för att förbättra människors hälsa och välbefinnande.

Vi stödjer också dem som på olika sätt bidrar till ökad mångfald och integration i samhället och som aktivt arbetar med att motverka utanförskap.

Vad vi vill

Vi vill vara med och förändra i grunden. Några av våra viktigaste uppgifter är att bidra till nya beteenden och attityder, öppna oprövade vägar och inspirera och engagera fler att bidra i det arbetet.

Vi tror på allas rätt till ett hälsosamt liv, allas lika värde och allas rätt till lika möjligheter. Vi tror att ett samhälle som ser till allas hälsa och välbefinnande, blir ett starkare och friskare samhälle. Vi är övertygade om att ett inkluderande samhälle blir godare, tryggare och mer tolerant samhälle.

Fokusområden

Stiftelsen riktar inledningsvis sitt engagemang mot två fokusområden:

Hälsa & välmående

Inom detta område vill stiftelsen identifiera och starta avgörande insatser för att fler ska ha möjlighet att må bra.

Integration & mångfald

Inom detta område vill stiftelsen medverka till ökade insatser för att stärka alla människors lika värde och ge alla möjlighet att utifrån sina individuella förutsättningar lämna ett positivt bidrag till samhällets utveckling.

ICA-stiftelsen samverkar med organisationer som, likt oss, brinner för människors hälsa och välbefinnande och verkar för ökad mångfald och integration i samhället. För att identifiera partners och projekt arbetar vi främst – men inte undantagslöst – uppsökande. Stiftelsen samverkar inte med organisationer som är vinstdrivande eller som verkar partipolitiskt.

Organisation

I styrelsen ingår: Fredrik Hägglund ordförande, Per Strömberg, Mats Liedholm, Anette Wiotti och Eva Burén. Ulrika Englesson Sandman är stiftelsens tillförordnade generalsekreterare.

Ulrika Englesson Sandman
Tillförordnad generalsekreterare
ulrika.englesson.sandman@icastiftelsen.se
+46 73 083 74 26

Född 1967

Engagemang Tillförordnad generalsekreterare ICA Stiftelsen och Föreningen Vi kan mer

Erfarenhet PR Manager Inter IKEA Systems i Holland, konsultuppdrag inom kommunikation- och affärsutveckling för bl a IKEA Foundation, ICA, Ahold och Jernhusen samt ledande befattningar inom IKEA-koncernen i Sverige och Danmark.

Fredrik Hägglund
Ordförande

Född 1967

Engagemang VD för ICA-handlarnas Förbund samt styrelseledamot i ICA Gruppen, Svensk Handel samt Independent Retail Europe.

Erfarenhet Vice VD och chefsjurist i ICA-handlarnas Förbund, Chefsjurist Hakon Invest AB. Advokat Clifford Chance i Bryssel. Biträdande jurist, Linklaters.

Visa mer
Eva Burén
Ledamot

Född 1964

Engagemang Informationschef för ICA-handlarnas Förbund samt styrelseledamot i ICA-stiftelsen, Centrum för Näringslivshistoria, Hakon Media och Poppius journalistskola.

Erfarenhet Kommunikationschef på Jernhusen samt olika kommunikations- och chefsbefattningar inom ICA sedan 1996.

Visa mer
Per Strömberg
Ledamot

Född 1963

Engagemang VD ICA Gruppen samt industriell rådgivare till Segulah Advisor AB, styrelseledamot i Childhood Foundation och The Consumer Goods Forum. Ledamot i styrgruppen för GEN-PEP.

Erfarenhet VD och koncernchef för Lantmännen, VD Sardus AB, Vd Kraft Foods Sverige, Vd Kraft Foods Danmark, Direktör Affärsutveckling, Kraft Foods International London. Diverse ledande befattningar inom Kraft Freia Marabou Sverige.

Visa mer
Anette Wiotti
Ledamot

Född 1966

Engagemang ICA-handlare ICA Kvantum Arvika, Vice ordförande ICA-handlarnas Förbund och Ordförande ICA Sverigerådet.

Erfarenhet Förtroendevald i olika roller på ICA sedan 1997. Styrelseledamot i ICAs Förbundsstyrelse i 15 år.

Visa mer
Mats Liedholm
Ledamot

Född 1965

Engagemang Marknadsdirektör på ICA Sverige och Ordförande i Sveriges Annonsörer.

Erfarenhet VD- och Direktörsbefattningar inom Valora Trade Sweden, Spendrups Bryggeri och Kraft Foods, styrelseledamot i Dagligvaruleverantörernas förbund, DLF.

Visa mer

Vanliga frågor

Vad gör ICA Stiftelsen?

ICA Stiftelsens uppdrag är framför allt att stödja projekt, idéer och organisationer som gör bestående skillnad i samhället med inriktning på hälsa, välbefinnande, mångfald och integration. Allt utifrån grundtanken om allas rätt till ett hälsosamt liv, lika värde och rätt till lika möjligheter.

Varför har ICA bildat en stiftelse?

Det finns en lång tradition inom ICA att engagera sig för samhället på olika sätt, inte minst genom de lokala handlarna. Men ICA vill förstärka och vidareutveckla detta engagemang och därför startades ICA Stiftelsen. Stiftelsen står vid sidan av ICAs kommersiella verksamhet och har som enda fokus att stötta samhällsnyttig verksamhet.

Vilka typer av projekt stödjer ICA Stiftelsen?

Hälsa och välmående, mångfald och integration är våra fokusområden utifrån grundtanken om allas rätt till ett hälsosamt liv, lika värde och rätt till lika möjligheter. Det kan handla om att samarbeta med och bidra till organisationer och initiativ som verkar för att fler ska får möjlighet att idrotta eller som arbetar för att motverka utanförskap.

Vem kan ansöka om bidrag från ICA Stiftelsen?

ICA Stiftelsen arbetar främst uppsökande med långsiktiga partnerskap. Det hindrar inte att en organisation kan söka och även få bidrag till ett projekt som sedan tidigare får stöd av en lokal ICA-handlare. Stiftelsen samverkar inte med privatpersoner, organisationer som är vinstdrivande eller som verkar partipolitiskt.

Hur beslutas stöd från ICA Stiftelsen?

Stiftelseförordnandet beskriver vilka samhällsnyttiga ändamål som ICA Stiftelsen får bidra till. Det är stiftelsens styrelse som beslutar om vem eller vilka stiftelsen kan samarbeta med. Besluten fattas med utgångspunkt i bedömningskriterier som bland annat omfattar i vilken grad och på vilket sätt den avsedda satsningen stärker stiftelsens fokusområden, adresserar en angelägen och aktuell samhällsfråga och kan åstadkomma resultat och långsiktig positiv utveckling.

Hur finansieras ICA Stiftelsen?

Finansiering av ICA Stiftelsens verksamhet bygger på gåvor eller insamlingar initierade av andra till förmån för ICA-stiftelsen eller för direkta ändamål som stiftelsens styrelse beslutat stödja.

Kontakt

Postadress ICA Stiftelsen, Svetsarvägen 16, 171 93 Solna
E-post info@icastiftelsen.se Telefon + 46 8 561 500 00

Organisationsnummer 802479-0449

Copyright © 2017 ICA Stiftelsen · Alla rättigheter förbehålls.