Frågor och svar

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar. Förhoppningsvis kan du finna svaret på din fråga här. Annars är du givetvis välkommen att kontakta oss med dina frågor eller synpunkter.

Vad gör ICA Stiftelsen?

ICA Stiftelsens uppdrag är att stödja projekt, idéer och organisationer som gör bestående skillnad i samhället med inriktning på hälsa, välbefinnande, mångfald och integration. Allt utifrån grundtanken om allas rätt till ett hälsosamt liv, lika värde och rätt till lika möjligheter. Läs mer om ICA Stiftelsens pågående partnersamarbeten och projekt.

Varför har ICA bildat en stiftelse?

Det finns en lång tradition inom ICA att engagera sig för samhället på olika sätt, inte minst genom de lokala handlarna. Genom stiftelsen vill ICA förstärka och vidareutveckla detta engagemang. Stiftelsen står vid sidan av ICAs kommersiella verksamhet och har som enda syfte att stötta samhällsnyttig verksamhet. Läs gärna mer om ICA Stiftelsen under fliken om stiftelsen.

Vilka typer av projekt stödjer ICA Stiftelsen?

Stiftelsen samarbetar med och stödjer organisationer som arbetar för att förbättra människors hälsa och välbefinnande. Vi stödjer också dem som på olika sätt bidrar till ökad mångfald och integration i samhället och som aktivt arbetar med att motverka utanförskap.

Vem kan ansöka om bidrag från ICA Stiftelsen?

ICA Stiftelsen arbetar främst uppsökande med långvariga partnerskap. För projektverksamheten är icke vinstdrivande organisationer välkomna att testa sina projektidéer. Här kan du läsa mer om befintliga partners och projekt och testa om din projektidé är inom ramen för stiftelsens uppdrag.

Stöd ges inte till:

  • Partipolitiska eller religiösa insatser eller organisationer
  • Verksamheter som ingår i offentlig sektor
  • Vinstdrivande projekt eller organisationer
  • Privatpersoner
Hur beslutas stöd från ICA Stiftelsen?

Stiftelseförordnandet beskriver vilka ändamål som ICA Stiftelsen får bidra till. Det görs utifrån en rad kriterier som bland annat innefattar att partnern eller projektet:

  • Stärker stiftelsens grundpelare och fokusområden
  • Kan påvisa effekt/resultat på kort och lång sikt
  • Kan åstadkomma och påvisa långsiktighet och förändring
  • Har potential att fortleva efter avslutat stöd
  • Adresserar en angelägen och aktuell samhällsfråga
  • Går att koppla till en lokal förankring som är skalbar
Hur finansieras ICA Stiftelsen?

Finansiering av stiftelsens verksamhet bygger på gåvor eller insamlingar initierade av andra till förmån för ICA Stiftelsen eller för direkta ändamål som stiftelsens styrelse beslutat stödja.