Partners och projekt

Våra partners

Partners är ideella organisationer och föreningar som vi valt att ha ett djupare samarbete med över en längre tid. Inom ramen för våra partnerskap fokuserar vi på specifika verksamhetsinriktningar, mer om dem och våra partners finns att läsa under respektive organisation nedan. I arbetet med att etablera partnerskap arbetar ICA Stiftelsen uppsökande.

Röda Korset är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa.

Generation Pep har bildats för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungas hälsa.

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen! De skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas.

Glada Hudik-teaterns uppdrag är att förändra hela världens sätt att tänka, se och förhålla sig till personer med funktionsvariation.

Våra projekt

Street Pep

Street Pep är ett kostnadsfritt mobilt aktivitetscenter som för samman barn och unga med passioner och aktiviteter, men även inspirerande och relevanta ledare och lokala föreningar. Syftet är att så många som möjligt av de som besöker Street Pep ska hitta en aktivitet som de sedan erbjuds möjlighet att fortsätta med via lokala föreningar. – Låga trösklar och hög pepp är nyckeln till framgång, och med Street Pep vill vi låta unga testa på roliga, lättillgängliga aktiviteter och ge dem möjlighet att hitta just sin passion och sina intressen, säger Magnus Gyllenberg, projektledare för Street Pep och anställd på Fryshuset.

Matkasse för barnhälsa

ICA Stiftelsen tillsammans med Barnkliniken i Region Halland, Generation Pep och ICA Kvantum har initierat ett projekt som kan lösa middagsproblematiken. Målet är att undersöka om matkassen tillsammans med övriga insatser mot dessa patientfamiljer kan förstärka antalet lyckade behandlingar och ge familjerna en sundare relation till mat och måltider. Tillsammans med läkare vid barnkliniken ges familjer under ett år patientfamiljer en näringsberäknad och kraftigt prisreducerad matkasse med syfte att stimulera en förbättrad relation till mat och måltider. Kopplat till projektet görs först en pilotstudie och därefter planeras en större vetenskaplig studie.

Cityidrott

Med stöd från ICA Stiftelsen får Cityidrott möjlighet att skala upp sin verksamhet till ytterligare en kommun. Cityidrott arbetar för att skapa en aktiv och meningsfull fritid för barn och unga med aktiviteter efter skoltid varje dag. I projektet ingår även att arbeta fram ett metodmaterial som möjliggör för fortsatt spridning av konceptet nationellt.

Medverkande Matiga Möten Kompis Sverige Trosa

Kompis Sverige - "Matiga möten"

Kompis Sverige utvecklar med stöd från ICA Stiftelsen en workshopbaserad metodik vars övergripande ambition är att skapa intressanta och roliga möten mellan nya och etablerade svenskar på orten – med maten i fokus.

Good Sport - "Skolträffen"

Genom stöd från ICA Stiftelsen och i samarbete med ICA-handlare runt om i Sverige driver Good Sport projektet Skolträffen. Projektet syftar till att motverka fördomar, utanförskap och segregation. Genom Skolträffen skapas möten mellan barn och unga från olika områden med olika bakgrund vad gäller kultur och socioekonomiska förutsättningar. Genom projektet skapas nätverk och kamratskap för unga över de synliga och osynliga gränser som finns i samhället.

CATWALK_CHARLIE BENNET_03

Glada Hudik-teatern - "Catwalk"

ICA Stiftelsen stöttar dokumentärfilmen Catwalk eftersom vi tror på ett samhälle med plats för alla. Vi vill att alla ska känna sig inkluderade så att vi tillsammans kan utvecklas och skapa ett samhälle, fritt från fördomar. Under året lyfter ICA-handlare runtom landet filmens budskap genom olika aktiviteter såsom ex. biovisningar, egna catwalks och skolprojekt.

Diabetes typ 1

Barndiabetesfonden - "Hög T1D för kunskapslyft"

Kunskapen om typ 1 diabetes är mycket låg. Det finns många myter kring vad personer med typ 1 diabetes får äta och inte äta. Det är viktigt att förstå att typ 1 diabetes är en insulinbristsjukdom. Barn och unga med typ 1 diabetes har samma behov av energi och näringsämnen från maten som andra barn och ungdomar för att växa och utvecklas normalt. Genom projektet vill ICA Stiftelsen stödja Barndiabetesfondens arbete med att slå hål på myter kopplade till mat och livsstil som råder kring typ 1 diabetes.

Barn plockar skräp

Städa Sverige - "Klara, färdiga, städa!"

"Klara, färdiga, städa!" är ett samarbete mellan Städa Sverige, ICA-handlarna och ICA Stiftelsen med ett tydligt mål: en natur utan skräp. Tillsammans med Städa Sverige kan ICA-sponsrade idrottsföreningar få ett viktigt uppdrag: att städa sin närmiljö samtidigt som de tjänar pengar till sin förening. Tillsammans utbildar vi våra ungdomar och samlar, förutom skräp, vilja och kraft för att kunna låta naturen vara natur.