Partners och projekt

Våra partners

Partners är ideella organisationer och föreningar som vi valt att ha ett djupare samarbete med över en längre tid. Inom ramen för våra partnerskap fokuserar vi på specifika verksamhetsinriktningar, mer om dem och våra partners finns att läsa under respektive organisation nedan. I arbetet med att etablera partnerskap arbetar ICA Stiftelsen uppsökande.

Generation Pep har bildats för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungas hälsa.

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen! De skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas.

Glada Hudik-teaterns uppdrag är att förändra hela världens sätt att tänka, se och förhålla sig till utvecklingsstörda.

Våra projekt

ICA Stiftelsen välkomnar ideella organisationer och föreningar som verkar inom ramen för våra fokusområden att skicka in sina projektidéer. Här kan du läsa mer och testa din idé. Projektverksamheten är under utveckling och våra första projekt kommer att presenteras sommaren 2018.