Partners och projekt

Våra partners

Partners är ideella organisationer och föreningar som vi valt att ha ett djupare samarbete med över en längre tid. Inom ramen för våra partnerskap fokuserar vi på specifika verksamhetsinriktningar, mer om dem och våra partners finns att läsa under respektive organisation nedan. I arbetet med att etablera partnerskap arbetar ICA Stiftelsen uppsökande.

Röda Korset är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa.

Generation Pep har bildats för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungas hälsa.

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen! De skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas.

Glada Hudik-teaterns uppdrag är att förändra hela världens sätt att tänka, se och förhålla sig till personer med funktionsvariation.

Våra projekt

Bild på två personer som förmedlar Medkansla_MIND_Felix_Ohlund_3

Mind - "Handla med medmänsklighet"

Många grupper i samhället lider av ensamhet, inte minst nu i samband med pandemin och särskilt tydligt är det för de äldre generationerna. Allt fler människor uttrycker att de mår psykiskt dåligt både på grund av att livet har begränsats och av oro, för både egen och anhörigas hälsa. Därför har ICA Stiftelsen inlett ett samarbete med organisationen Mind, som arbetar för allas rätt till psykiskt välbefinnande.

NAIS Handboll städar

Städa Sverige - "Klara, färdiga, städa!"

"Klara, färdiga, städa!" är ett samarbete mellan Städa Sverige, ICA-handlarna och ICA Stiftelsen med ett tydligt mål: en natur utan skräp. Tillsammans med Städa Sverige kan idrottsföreningar få ett viktigt uppdrag: att städa sin närmiljö samtidigt som de tjänar pengar till sin förening. Tillsammans utbildar vi våra ungdomar och samlar, förutom skräp, vilja och kraft för att kunna låta naturen vara natur.

AjaBajaCancer barn på sjukhus

AjaBajaCancer - "ICAre"

Livet påverkas omedelbart när ett barn får diagnosen cancer och familjen hamnar i kris. Det innebär mycket tid på sjukhuset där syskon och föräldrar ofta separeras eftersom vardagen hemma måste fungera. Ekonomin påverkas kraftigt för många då föräldrarna behöver ”vabba” i långa perioder. AjaBajaCancer underlättar vardagen på olika sätt för barn som drabbats av cancer och deras familjer, både på sjukhuset och i hemmet. Samarbetet med ICA Stiftelsen och Sveriges ICA-handlare möjliggör bland annat presentkort och ICAre-påsen som innehåller grundläggande hygienartiklar till den som akut hamnar på sjukhus.

Bild på ppllinering Foto: Per Bengtson

Naturskyddsföreningen: "Operation: Rädda bina"

Biologisk mångfald är avgörande för vår överlevnad och i allra högsta grad grundläggande för vår produktion av mat. En tredjedel av maten vi äter har pollinerats av bin och humlor. Genom kunskapshöjande material och aktiviteter i butik sprider vi tillsammans kunskap och inspiration som bidrar till att förbättra situationen för våra vilda trädgårdsmästare - bin och andra pollinatörer.

Bild Läxhjälp i Rinkeby

Läxhjälpen - "FICA med Läxhjälpen"

Stiftelsen Läxhjälpen bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. ICA Stiftelsen och Sveriges ICA-handlare vill genom samarbetet bidra till att skapa bättre förutsättningar för en jämlik skola och ett jämlikt samhälle.

Friskis&Svettis

Friskis&Svettis - "Framtidens fritidsgård"

Projektet syftar till att få tonåringar som idrottar att fortsätta träna och att minska antalet ungdomar som helt slutar röra på sig. Projektets första del innebär en förstudie på tonåringars nuvarande relation och och attityd till rörelse, träning, mat och hälsa och framtida önskemål och behov inom dessa områden.

Stiftelsen Barnens Dag

Stiftelsen Barnens Dag - "Kollo åt fler"

Projektets mål är att skapa plats för 300 nya kolloplatser varje sommar genom att rusta upp en hel kollogård. Projektet är ett samarbete mellan Stiftelsen Barnens Dag, ett 30-tal ICA-handlare och ICA Stiftelsen. Tillsammans möjliggör vi att fler barn får möjlighet att åka på kollo.

Kompis Sverige - "Matiga möten"

Kompis Sverige utvecklar med stöd från ICA Stiftelsen en workshopbaserad metodik vars övergripande ambition är att skapa intressanta och roliga möten mellan nya och etablerade svenskar på orten – med maten i fokus.

Good Sport - "Skolträffen"

Genom stöd från ICA Stiftelsen och i samarbete med ICA-handlare runt om i Sverige driver Good Sport projektet Skolträffen. Projektet syftar till att motverka fördomar, utanförskap och segregation. Genom Skolträffen skapas möten mellan barn och unga från olika områden med olika bakgrund vad gäller kultur och socioekonomiska förutsättningar. Genom projektet skapas nätverk och kamratskap för unga över de synliga och osynliga gränser som finns i samhället.

Bild på boken Himla gott himla bra

Barndiabetesfonden - "Hög T1D för kunskapslyft"

Kunskapen om typ 1-diabetes är mycket låg. Det finns många myter kring vad personer med typ 1-diabetes får äta och inte äta. Det är viktigt att förstå att typ 1-diabetes är en insulinbristsjukdom. Genom projektet vill ICA Stiftelsen stödja Barndiabetesfondens arbete med att slå hål på myter kopplade till mat och livsstil som råder kring typ 1-diabetes.

Cityidrott

Med stöd från ICA Stiftelsen får Cityidrott möjlighet att skala upp sin verksamhet till ytterligare en kommun. Cityidrott arbetar för att skapa en aktiv och meningsfull fritid för barn och unga med aktiviteter efter skoltid varje dag. I projektet ingår även att arbeta fram ett metodmaterial som möjliggör för fortsatt spridning av konceptet nationellt.

Matkasse för barnhälsa

ICA Stiftelsen tillsammans med Barnkliniken i Region Halland, Generation Pep och ICA Kvantum har initierat ett projekt som kan lösa middagsproblematiken. Målet är att undersöka om matkassen tillsammans med övriga insatser mot dessa patientfamiljer kan förstärka antalet lyckade behandlingar och ge familjerna en sundare relation till mat och måltider. Tillsammans med läkare vid barnkliniken ges familjer under ett år patientfamiljer en näringsberäknad och kraftigt prisreducerad matkasse med syfte att stimulera en förbättrad relation till mat och måltider. Kopplat till projektet görs först en pilotstudie och därefter planeras en större vetenskaplig studie.

Street Pep

Street Pep är ett kostnadsfritt mobilt aktivitetscenter som för samman barn och unga med passioner och aktiviteter, men även inspirerande och relevanta ledare och lokala föreningar. Syftet är att så många som möjligt av de som besöker Street Pep ska hitta en aktivitet som de sedan erbjuds möjlighet att fortsätta med via lokala föreningar. – Låga trösklar och hög pepp är nyckeln till framgång, och med Street Pep vill vi låta unga testa på roliga, lättillgängliga aktiviteter och ge dem möjlighet att hitta just sin passion och sina intressen, säger Magnus Gyllenberg, projektledare för Street Pep och anställd på Fryshuset.