Vår partner
Glada Hudik-teatern

Glada Hudik-teatern är Sveriges största mångfaldsinitiativ och består av en teatergrupp med utvecklingsstörda och normalstörda skådespelare. Målet med verksamheten är att alla ska få göra det man är bra på och att skapa en utvecklande och meningsfull verksamhet för personer med funktionsvariation.

Glada Hudik-teatern möjliggör möten som inte skulle ha skett i vanliga fall, vilket gör att rädslor och fördomar övergår till förståelse och vänskap.

Men Glada Hudik-teatern är mer än en teater – parallellt genomförs olika projekt. Allt utifrån tron att olikheter utvecklar samhället och att mötet är grunden till all integration. De samhällen som tillåter olikheter och tar vara på alla resurser är de som blir mest produktiva.

Glada Hudik-teatern har initierat ett skolprojekt ”Barn föds inte med fördomar” som vänder sig till elever i mellanstadiet i åldrarna 9–12 år. Det är en manifestation för ett Sverige där alla är lika mycket värda och där allas förmågor tas tillvara på bästa sätt. Det handlar om att vi ska acceptera, och lära oss uppskatta, att vi är olika.

Partnerskapet i siffror

40 000
barn och unga har hittills deltagit i projektet
6
nya kommuner deltar under 2018
1700
personer med funktionsvariation har anställts av ICA

ICA Stiftelsen är med och möjliggör genomförande av Glada Hudik-teaterns projekt ”Barn föds inte med fördomar” i sex nya kommuner under 2018. Syftet med projektet är att acceptera och uppskatta olikheter. Budskapet är att integration inte handlar om att alla ska bli lika. Det handlar om att lära sig att acceptera och uppskatta att vi är olika. Man kanske inte kan förändra världen, men däremot sin klass. Därför genomförs projektet tillsammans med elever i mellanstadiet och inkluderar även deras lärare och föräldrar. Projektet avslutas med att de får se teaterföreställningen ”Trollkarlen från OZ” – med Glada Hudik-ensemblen.

“En av våra största utmaningar idag är integration och mångfald, och gör vi flera lokala initiativ, så tror jag att vi kommer få ett bättre Sverige.”
Pär Johansson, grundare och verksamhetsledare för Glada Hudik-teatern

Barn föds inte med fördomar

– Jag har varit med om en fantastisk resa med mina elever i och med projektet ”Barn föds inte med fördomar”. Vi har argumenterat, diskuterat och reflekterat. Vi har skrivit, lyssnat och sjungit.

Alla moment är inom samma fokusområde: att barn inte föds med fördomar utan många gånger ”ärver” de detta av sina föräldrar. Vi har också belyst att vi alla är precis lika mycket värda oavsett kön, hudfärg eller om vi är utvecklingsstörda eller ”normalstörda” som Pär Johansson brukar säga.

Vi har kunnat inkludera fler arbetsuppgifter som står i våra styrdokument som mänskliga rättigheter och Barnkonventionen. Istället för att mina elever var rädda och skämdes över släktingar med funktionsnedsättningar/ utvecklingsstörning så har eleverna fått en helt annan inställning!

– Tack för att vi fick vara med i detta projekt, säger Anette, lärare på Björkbergsskolan i Hudiksvall.

Erik (tv i bild) berättar om sin förändrade syn:

– Projektet har gjort så att jag har börjat se upp mer till de med funktionshinder. Hela projektet har lärt mig väldigt mycket. Jag tycker att arbetet var superroligt eftersom man fick lära sig så mycket.

Elsa (th i bild) berättar om sin upplevelse:

– Projektet har gjort så att jag har ändrat min syn på folk med funktionsnedsättning. ”Barn föds inte med fördomar” har lärt mig att alla är olika, men fortfarande lika mycket värda!