Vår partner
Glada Hudik-teatern

Glada Hudik-teatern består av, vad de själva kallar, utvecklingsstörda och normalstörda som arbetar tillsammans. De arbetar för att förändra människors sätt att se, tänka och förhålla sig till funktionsvariation.

Glada Hudik-teatern möjliggör möten som inte skulle ha skett i vanliga fall, vilket gör att rädslor och fördomar övergår till förståelse och vänskap.

Men Glada Hudik-teatern är mer än en teater – parallellt genomförs olika projekt. Allt utifrån tron att olikheter utvecklar samhället och att mötet är grunden till all inkludering. De samhällen som tillåter olikheter och tar vara på alla resurser är de som blir mest produktiva.

Under 2022 stöttade ICA Stiftelsen Catwalk Live i Avicii Arena – en manifestation för allas rätt att skina. Tusentals skolelever fick se Catwalken live,  lyssna till inspirerande tal och känna gemenskap. Och på hösten möjliggjorde ICA Stiftelsen att Catwalk Live återigen kunde åka på turné runtom Sverige där de även besökte orternas lokala skolor.

Vi tror på ett samhälle med plats för alla. Vi vill att alla ska känna sig inkluderade så att vi tillsammans kan utvecklas och skapa ett samhälle, fritt från fördomar.

Deltagare i projektet Catwalk i skolan

93 258
elever
6 937
lärare
227
kommuner
“En av våra största utmaningar idag är integration och mångfald, och gör vi flera lokala initiativ, så tror jag att vi kommer få ett bättre Sverige.”
Pär Johansson, grundare och verksamhetsledare för Glada Hudik-teatern
Bild på ensemble Catwalk

Genom ett samarbete mellan ICA Stiftelsen och Glada Hudik-teatern visas filmen Catwalk för 100 000 skolbarn i årskurs 4-8 . Till filmen hör arbetsmaterial som handlar om människors behov av att bli sedda, behövda och tagna i anspråk. Besök catwalkiskolan.se för anmälan och mer information.

ICA Stiftelsen

Copyright © 2024 ICA Stiftelsen