Om stiftelsen

Vår vision är ett samhälle som inkluderar alla, ser allas lika värde, och tar vara på allas rätt till lika möjligheter och rätt till välmående. För att åstadkomma det jobbar vi med att inspirera till nya beteenden och attityder, öppna oprövade vägar, samt engagera fler att bidra i det arbetet.

Ända sedan ICA bildades 1917 har samhällsengagemang varit något som har legat ICA varmt om hjärtat. Det har varit en viktig del av verksamheten både för den enskilde handlaren och för ICA centralt. Och genom ICA Stiftelsen tar ICA nu ett samlat grepp för att skapa samhällsförändring. På riktigt.

ICA Stiftelsen samarbetar med och stödjer organisationer som, likt oss, brinner för att förbättra människors hälsa och välbefinnande. Vi stödjer också dem som på olika sätt bidrar till ökad mångfald och inkludering i samhället och som aktivt arbetar med att motverka utanförskap.

Vi är övertygade om att ett inkluderande samhälle också blir ett godare, tryggare och mer tolerant samhälle. Och vi tror att samhälle som ser till allas hälsa och välmående blir ett starkare och friskare samhälle. Tillsammans kommer vi göra skillnad.

Våra partners

Våra partners

Våra partners gör och ICA Stiftelsen möjliggör. Vi arbetar i första hand uppsökande för att etablera långsiktiga partnerskap. Det är genom våra partners som Stiftelsen får möjlighet att bedriva långsiktig samhällsförändring – det är våra samarbetspartners som sitter på kunskapen och verktygen för att göra skillnad.

Våra projekt

ICA Stiftelsen arbetar även med projektstöd, för lokala, och regionala initiativ med möjlighet att spridas. Det sker genom ansökningsförfarande med finansiellt stöd i ett år med möjlighet att söka flera gånger.

Att söka stöd

Genom funktionen söka stöd kan du själv testa om din verksamhetsidé uppfyller stiftelsens urvalskriterier för att ansöka om stöd.

Testa din idé!

Gör vårt enkla test för att se om grundkriterierna uppfylls.

Ansök om projektstöd

Fyll i din fullständiga projektidé och skicka in.

Vi granskar din ansökan

Vi granskar din ansökan och återkopplar med vidare frågor eller beslut.