Partners och projekt

Våra partners

Partners är ideella organisationer och föreningar som vi valt att ha ett djupare samarbete med över en längre tid. Inom ramen för våra partnerskap fokuserar vi på specifika verksamhetsinriktningar, mer om dem och våra partners finns att läsa under respektive organisation nedan. I arbetet med att etablera partnerskap arbetar ICA Stiftelsen uppsökande.

Röda Korset är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa.

Alla är olika – olika är bra och Matchkorv är samarbeten mellan Svenska Fotbollförbundet och ICA, med syftet med att utveckla fotbollsrörelsen i Sverige.

Rädda Barnen arbetar för alla barns självklara rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet.

AjaBajaCancer underlättar vardagen på olika sätt för barn som drabbats av cancer och deras familjer, både på sjukhuset och i hemmet.

Glada Hudik-teaterns uppdrag är att förändra hela världens sätt att tänka, se och förhålla sig till personer med funktionsvariation.

Klara, färdiga, städa! är ett samarbete mellan Städa Sverige, ICA-handlarna och ICA Stiftelsen med ett tydligt mål: en natur utan skräp.

Julinsamling – välj våra varor som stödjer organisationer som kämpar mot utanförskap och barnfattigdom.

Våra projekt

Foto från matkollo barnens ö

Stiftelsen Barnens Dag - "Matkollo"

Tillsammans med föreningen ICA-butiker tillsammans för Barnens Ö ordnar Stiftelsen Barnens Dag Matkollo på Barnens Ö. 250 barn får laga mat med ICA-köket och skapa kollomagi med traditionella kolloaktiviteter under fem dagar tillsammans under höstlovet.

Bild på majblommor

Majblomman - "Meningsfull fritid"

1 av 10 barn i Sverige lever i fattigdom. Majblomman samlar in pengar genom att barn i hela Sverige varje vår säljer majblommor. Pengarna som samlas in delas ut som ekonomiskt stöd direkt till barn. Så fler barn kan må bra, växa och drömma. Efter att barnens insamling avslutats, kan majblommor från den 1 maj köpas fortsatt i ICA-butikerna. Projektet syftar dels till att öka Majblommans intäkter, öka kännedomen om möjligheten för barn att ansöka om ekonomiskt stöd och tillgängliggöra ansökningsprocessen.

Kortlek Varmprat

Mind

Arbetar för att minska psykisk ohälsa med samtalet som arbetsmetod i sina stödlinjer. Samtal har en dokumenterat läkande kraft och är ett viktigt redskap i kampen mot psykiskt lidande. Varje samtal räknas. Med stöd från ICA Stiftelsen kan Mind hålla sin verksamhet igång för fler grupper i samhället.

Kompis Sverige - "Matiga möten"

Kompis Sverige utvecklar med stöd från ICA Stiftelsen en workshopbaserad metodik vars övergripande ambition är att skapa intressanta och roliga möten mellan nya och etablerade svenskar på orten – med maten i fokus.

Bild på omslag till låten Guld med Anders Bagge

"Guld" till förmån för forskning om ALS

ICA-handlaren Peter Bengtsson initierade en insamling till förmån för forskning om ALS genom en låt tillägnad honom, skriven av hans vän Mikael Karlsson. Resultatet blev ”Guld” som ges ut av Anders Bagge och Sony Music Sverige till minne av Peter som somnade in 18 mars. Intäkterna från låten går till forskning om ALS genom ICA Stiftelsen.

Genomförda projekt

Bild Läxhjälp i Rinkeby

Läxhjälpen - "FICA med Läxhjälpen"

Stiftelsen Läxhjälpen bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. ICA Stiftelsen och Sveriges ICA-handlare vill genom samarbetet bidra till att skapa bättre förutsättningar för en jämlik skola och ett jämlikt samhälle.

Logotyp Älskas av bin

Älskas av bin

Pollinerande insekter är viktiga för naturens ekosystem och därmed viktiga för oss alla. För varje såld växt med märkningen "Älskas av bin" på ICA skänks ett bidrag till ICA Stiftelsens som i sin tur fördelar insamlingen vidare till att skapa nya insektsparker runtom Sverige som främjar den biologiska mångfalden.

Blå logotyp Generation Pep på gul bakgrund

Generation Pep

Generation Pep arbetar utifrån vår vision att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. De flesta barn och unga i Sverige idag rör sig för lite och äter för dåligt. Dessutom finns stora skillnader mellan barn som växer upp under olika förutsättningar. För lite fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor ökar risken för bland annat depression, diabetes typ 2, sömnstörningar och hjärt-kärlsjukdom. För att vända utvecklingen vill vi skapa en folkrörelse för mer fysisk aktivitet, bättre matvanor och en mer jämlik hälsa för barn och unga.

Friskis&Svettis

Friskis&Svettis - "Framtidens fritidsgård"

Projektet syftar till att få tonåringar som idrottar att fortsätta träna och att minska antalet ungdomar som helt slutar röra på sig. Projektets första del innebär en förstudie på tonåringars nuvarande relation och och attityd till rörelse, träning, mat och hälsa och framtida önskemål och behov inom dessa områden.

Stiftelsen Barnens Dag

Stiftelsen Barnens Dag - "Kollo åt fler"

Projektets mål är att skapa plats för 300 nya kolloplatser varje sommar genom att rusta upp en hel kollogård. Projektet är ett samarbete mellan Stiftelsen Barnens Dag, ett 30-tal ICA-handlare och ICA Stiftelsen. Tillsammans möjliggör vi att fler barn får möjlighet att åka på kollo.

Good Sport - "Skolträffen"

Genom stöd från ICA Stiftelsen och i samarbete med ICA-handlare runt om i Sverige driver Good Sport projektet Skolträffen. Projektet syftar till att motverka fördomar, utanförskap och segregation. Genom Skolträffen skapas möten mellan barn och unga från olika områden med olika bakgrund vad gäller kultur och socioekonomiska förutsättningar. Genom projektet skapas nätverk och kamratskap för unga över de synliga och osynliga gränser som finns i samhället.

Skolköket Fryshuset Foodtruck

Fryshuset - "Skolköket"

Fryshuset kan med stödet från ICA Stiftelsen utveckla sin verksamhet ”Skolköket” i Husby och Malmö. Genom aktiviteter får ungdomarna en chans att utveckla sin kompetens inom matproduktion, catering och eventplanering. Skolköket utvecklar kreativiteteten samtidigt som det skapar viktiga arbetstillfällen för ungdomarna inom deras passion.

Bild på ppllinering Foto: Per Bengtson

Naturskyddsföreningen: "Operation: Rädda bina"

Biologisk mångfald är avgörande för vår överlevnad och i allra högsta grad grundläggande för vår produktion av mat. En tredjedel av maten vi äter har pollinerats av bin och humlor. Genom kunskapshöjande material och aktiviteter i butik sprider vi tillsammans kunskap och inspiration som bidrar till att förbättra situationen för våra vilda trädgårdsmästare - bin och andra pollinatörer.

Bild på boken Himla gott himla bra

Barndiabetesfonden - "Hög T1D för kunskapslyft"

Kunskapen om typ 1-diabetes är mycket låg. Det finns många myter kring vad personer med typ 1-diabetes får äta och inte äta. Det är viktigt att förstå att typ 1-diabetes är en insulinbristsjukdom. Genom projektet vill ICA Stiftelsen stödja Barndiabetesfondens arbete med att slå hål på myter kopplade till mat och livsstil som råder kring typ 1-diabetes.

Cityidrott

Med stöd från ICA Stiftelsen får Cityidrott möjlighet att skala upp sin verksamhet till ytterligare en kommun. Cityidrott arbetar för att skapa en aktiv och meningsfull fritid för barn och unga med aktiviteter efter skoltid varje dag. I projektet ingår även att arbeta fram ett metodmaterial som möjliggör för fortsatt spridning av konceptet nationellt.

Matkasse för barnhälsa

ICA Stiftelsen tillsammans med Barnkliniken i Region Halland, Generation Pep och ICA Kvantum har initierat ett projekt som kan lösa middagsproblematiken. Målet är att undersöka om matkassen tillsammans med övriga insatser mot dessa patientfamiljer kan förstärka antalet lyckade behandlingar och ge familjerna en sundare relation till mat och måltider. Tillsammans med läkare vid barnkliniken ges familjer under ett år patientfamiljer en näringsberäknad och kraftigt prisreducerad matkasse med syfte att stimulera en förbättrad relation till mat och måltider. Kopplat till projektet görs först en pilotstudie och därefter planeras en större vetenskaplig studie.

Street Pep

Street Pep är ett kostnadsfritt mobilt aktivitetscenter som för samman barn och unga med passioner och aktiviteter, men även inspirerande och relevanta ledare och lokala föreningar. Syftet är att så många som möjligt av de som besöker Street Pep ska hitta en aktivitet som de sedan erbjuds möjlighet att fortsätta med via lokala föreningar. – Låga trösklar och hög pepp är nyckeln till framgång, och med Street Pep vill vi låta unga testa på roliga, lättillgängliga aktiviteter och ge dem möjlighet att hitta just sin passion och sina intressen, säger Magnus Gyllenberg, projektledare för Street Pep och anställd på Fryshuset.

ICA Stiftelsen

Copyright © 2024 ICA Stiftelsen