Söka stöd

Här kan du testa och se om din organisations idé faller inom ramen för ICA Stiftelsens kriterier. Resultatet av testet är en riktlinje och inte en garanti för att ditt projekt kommer att få stöd från ICA Stiftelsen.

Observera att du måste välja ett av svarsalternativen för att komma vidare till nästa fråga i testet.

Fråga 1 - Företräder du en ideell organisation?

Här tog det tyvärr stopp

Vill du läsa mer om kriterierna för att kunna testa din projektidé hos ICA Stiftelsen kan du göra det under frågor och svar.