Gör storhandlingen till en stor handling

7 100 000 kr samlade vi in till Röda Korsets, Rädda Barnens och Majblommans viktiga arbete i hela landet. Tack för att du valde våra insamlingsvaror under hela december!

Bland ICAs egna julsortiment finns allt du behöver för att göra julen lite extra god. Och självklart till ett bra pris. När du väljer ICAs egna insamlingsmärkta varor är du med och bidrar till ICA Stiftelsens insamling som stödjer organisationer i kampen mot utanförskap och barnfattigdom. Det vill säga, Röda Korset, Rädda Barnen och Majblomman.

"När du väljer ICAs egna insamlingsmärkta varor är du med och bidrar till ICA Stiftelsens insamling som stödjer organisationer i kampen mot utanförskap och barnfattigdom."
ICA Stiftelsen i samarbete med Rädda Barnen, Svenska Röda Korset och Majblomman

Fördelning av insamlade medel

Svenska Röda Korset

Röda Korset

 1. Matfattigdom och nya målgrupper

Under de inledande månaderna av 2023 har det ekonomiska läget försämrats och Röda Korset möter allt fler människor som behöver stöd för att klara vardagen. När hushållens kostnader ökar slår det hårdast mot människor som redan lever på marginalen. Begreppet matfattigdom innebär otillräcklig tillgång till mat, 3 av 10 ensamstående med inkomst under 35 000 kr har svårt att köpa näringsrik mat eller andra nödvändiga föremål till barnen.

Dessa allvarliga konsekvenser och de ökade humanitära behoven innebär att Röda Korset och RKUF har skalat upp och anpassat sina verksamheter. Detta har tex. skett genom aktiviteter och samtal kopplat till hälsosam och billig mat, de har format och anpassat de olika Röda Korsets Hus utifrån målgrupperna som kommer dit och även fortsatt att finnas på skolor och starta Frukostklubbar och driva informationsinsatser för att upplysa vikten av att barn inte ska gå hungriga för det kan leda till negativa konsekvenser bl.a. kopplat till att klara sina studier. Nedan är några av de aktiviteter som planeras:

 • Röda Korsets hus – fortsatt arbete med att stärka upp befintliga Röda Korset hus och se över möjligheten att utöka till fler
 • Frukostklubbar med RKUF
 • Matgrupper, mat och prat, hälsofrämjande aktiviteter på våra mötesplatser
 • Utdelning av matkassar och verksamheter som möter behovet av basala behov
 1. Social oro

Röda Korset fortsätter det långsiktiga arbetet med att etablera organisationen i socioekonomiskt eftersatta områden i Sverige, genom ökad närvaro i flera områden samt att de fördjupat och stärkt sin kapacitet i befintliga områden. Här ser de tydliga effekter av ökade levnadsomkostnader samt en ökad utsatthet för individer och familjer, ökat behov av materiellt bistånd, ekonomisk stress som påverkar hälsa, utbildning och framtidstro. Skjutningar och våld orsakar stor oro, sorg och rädsla. Centrala Röda Korset tillsammans med sina lokalföreningar och lokala aktörer fortsätter att arbeta med trygghetsstärkande insatser i det offentliga rummet.

Rädda Barnen

Rädda Barnen

Verksamheten ” DOIT” som bidrar till meningsfull fritid:

Verksamheten som är döpt till DOIT, står för ”DELAKTIGHET ORGANISERING INKLUDERING och TRYGGET” – nyckeln för allt Rädda Barnen gör. Alla barn har rätt till en meningsfull fritid, men alla barn i Sverige har inte samma förutsättningar. Rädda Barnen arbetar för att barn ska få chansen, vilja och våga delta i fritidsaktiviteter. Genom DOIT bidrar Rädda Barnen till att minska den socioekonomiska ojämlikheten för barn och unga i Sverige.

En meningsfull fritid bidrar till:

 • tillgång till trygga vuxna
 • god psykisk och fysisk hälsa
 • bättre prestation i skolan
 • en känsla av gemenskap
 • ökat inflytande, ökad självkänsla och en möjlighet att delta i samhället.

Rätten till lek, vila och fritid är avgörande för en bra uppväxt och en god fysisk och psykisk hälsa. Idag står allt för många barn utanför – på grund av hinder som avgifter, begränsande normer, fördomar, ovana, avstånd och oro över att inte passa in. Därför arbetar Rädda Barnen för att barn som idag inte deltar i några organiserade fritidsaktiviteter ska få en mer meningsfull fritid.

 • Aktiviteterna erbjuds ca 2-4 gånger i veckan och ofta erbjuds särskilda insatser under lov. Aktiviteterna är öppna för alla barn uppdelat på olika årskurser.
 • På de flesta platser får barnen under varje aktivitet något mellanmål, antingen frukt eller mackor.
 • Aktiviteten är alltid någon form av fritid, rörelse, lek eller idrottsbaserad aktivitet, ledd av våra aktivitetsledare eller föreningsledare. Om föreningsledare är med är alltid unga ledare också på plats för att barnen ska känna sig trygga med ledare som de känner igen.
Majblomman

Majblomman

Det ekonomiska läget i Sverige har haft en negativ utveckling och barnfattigdomen ökar. Idag handlar det om ca 196 000 barn (9,2%) i Sverige som lever i familjer där pengarna inte räcker till det mest nödvändiga.

Det stöd som betalas ut till barnen går exempelvis till fotbollsskor, barnkalas, avgiften till fritidsaktiviteter eller jackor. Direkt stöd av kläder och skor, uppgick under 2022 till 48% av ekonomiskt stöd av allt utdelat stöd.

Under pandemin startade Majblommans Riksförbund fördelningsfonden ”Bedas fond” dit pengar från gåvor och stiftelser kan betalas in och Majblommans lokalföreningar kan söka stöd från för att kunna dela ut i direkt ekonomiskt stöd till barnen lokalt. Bedas fond gör det möjligt för Majblomman att säkerställa att Majblommans pengar går till direkt stöd till barnen där behovet är som störst.

Många lokalföreningar söker om extra stöd från Bedas fond men Majblommans ekonomiska resurser är otillräckliga med hänsyn till de stora behov som finns i målgruppen.

Majblomman ska under projekttiden bidra till att:

 • Minska känslan av utanförskap hos barnen genom att ha kläder och skor anpassade efter aktivitet. Exempelvis träningskläder till gymnastiklektionen
 • Öka möjligheten för barn att delta i meningsfulla fritidsaktiviteter och skapa positiva minnen trots att familjens ekonomi inte har det utrymmet
 • Öka integrationen i samhället genom att möjliggöra deltagande i exempelvis kultur och idrottsaktiviteter
 • Öka barnens möjlighet att aktiveras under skollov och helger genom att få ekonomiskt stöd till fritidskort och avgifter för ex lovspecifika aktiviteter såsom läger och cuper etc.
 • Minska barnets oro för att belasta familjens redan utsatta ekonomi med grundläggande behov som kläder och skor

ICA Stiftelsen

Copyright © 2024 ICA Stiftelsen