Vår partner
Fryshuset

Fryshuset lyssnar på, arbetar och bygger relationer med unga och skapar tillsammans med dem mötesplatser där unga syns, hörs och räknas. På Fryshuset får unga möjligheter att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbeten.

Fryshuset arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar och är övertygade om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat som vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

På Fryshuset är verksamheterna ungdomsdrivna där unga gör och vuxna möjliggör. Genom att involvera unga i flera väsentliga processer ger Fryshuset dem verktyg för och kunskap om hur de kan forma sin egen framtid. Det bidrar också till att Fryshusets verksamheter är relevanta och attraktiva.

Verksamheterna är ofta bryggor mellan unga och myndigheter, beslutsfattare eller andra vuxna. Fryshuset arbetar för att stärka ungas kunskaper om samhället och olika kulturer samt ger dem stöd och kunskap i den demokratiska processen för att de ska känna att de är en del av samhället som kan medverka och påverka.

Partnerskapet i siffror

2 640
kg räddad frukt och grönt
7 000
utdelade matlådor i Järva
60
unga i sysselsättning

Fryshuset kan med stödet från ICA Stiftelsen utveckla sin verksamhet ”Skolköket” i Husby och Malmö. Genom aktiviteter får ungdomarna en chans att utveckla sin kompetens inom matproduktion, catering och eventplanering. Skolköket skapar arbetstillfällen för ungdomarna inom deras passion fortsätter vi att utveckla verksamheten och ungdomarna i sin tur förblir motiverade.

“Vi gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen.”
Johan Oljeqvist, VD Fryshuset

Fryshuset Husby

Armana kom i kontakt med Fryshuset i Husby genom att hon har en kusin som brukar vara där. Kusinen berättade om en ny spännande eventgrupp som hade startats upp på Fryshuset och det fångade Arminas intresse. Efter att fått höra mer om planerna, förstod hon upplägget och ville också vara med. Det här var hösten 2017 och gruppen var nybildad; först var de tio personer men nu har de växt till 17 personer, fler och fler har helt enkelt velat vara med.

Armana berättar att det som är så kul med gruppen är att de får lära sig många olika saker. De har bland annat fått gå en utbildning i ekonomi, vilket hjälper dem när de planerar sina events.

– Jag vill inspirera ungdomar och visa olika saker man kan göra istället för att hamna fel, säger Armana.

Tidigare har Armana själv varit deltagare på events, men inte förstått hur mycket jobb som ligger bakom.

– Det bästa med Fryshuset i Husby, är att de ger oss ungdomar en möjlighet och en plattform för oss och vad vi vill utveckla. Vi sitter på så mycket kunskap och nu kan vi få ut det.

Armana drömmer om att tillsammans med eventgruppen få göra någonting mycket större och bättre. Gärna inom området kring ungdomsbrottslighet som hon personligen brinner extra för.

ICA Stiftelsen

Copyright © 2024 ICA Stiftelsen