Matchkorv – En korv för hela Fotbollssverige

ICA älskar hela Fotbollssverige. Så mycket att de tillsammans med Svenska Fotbollförbundet har tagit fram Matchkorv - ett helt nytt produktsortiment vars primära syfte är att bidra till utveckling av fotbollsrörelsen runt om i Sverige. Detta görs tillsammans med ICAs 1500 engagerade handlare och alla deras kunder.

Matchkorv skapar mötesplatser

Matchkorv är en korv som smakar gott och gör gott för hela Fotbollssverige. För varje såld produkt går medel till Matchkorv-initiativet. Ett initiativ som tillhandahålls av ICA Stiftelsen och gör det möjligt för lokala fotbollsklubbar att ansöka om medel för att förbättra fotbollsrörelsen. Så varje gång du eller någon annan väljer en Matchkorv-produkt från butikshyllan, är ni tillsammans med ICA med och bidrar till att skapa fler sociala och positiva mötesplatser kring fotbollen. Det kan till exempel vara en ny grillplats för föreningen, en ny uteservering till den lokala klubben eller ett nytt omklädningsrum.

Söka stöd för Matchkorvsinitiativet

För att ansöka om bidrag till din förening behöver du göra följande:

  • Fyll i ansökan genom att svara på frågorna
  • Bifoga det underlag som efterfrågas i ansökan

Ansökan är öppen hela året och juryn sammanträder vid 3 tillfällen varje år – i mars, augusti och oktober. De föreningar som beviljas medel kommer att kontaktas av ICA Stiftelsen efter beslut. Föreningar som beviljas medel måste sedan följa upp, dokumentera och medverka i uppföljningskommunikation.

Nedan kan du testa och se om din organisations idé faller inom ramen för Matchkorvsinitiativets kriterier. Resultatet av testet är en riktlinje och inte en garanti för att ditt projekt kommer att få stöd från ICA Stiftelsen. Observera att du måste välja ett av svarsalternativen för att komma vidare till nästa fråga i testet.

Fråga 1 - Företräder du en fotbollsförening?

Här tog det tyvärr stopp

Vill du läsa mer om kriterierna för att kunna testa din projektidé hos ICA Stiftelsen kan du göra det under frågor och svar.