Allmänna tävlingsvillkor – Folke(t)s Hjälte

1.1. Allmänna tävlingsvillkor

För att tävla krävs ett giltigt och aktivt användarkonto på plattformen av deltagaren som nominerar. För att personen du nominerar ska kunna vara med och tävla om vinsten krävs dessutom att personen i fråga har ett aktivt användarkonto på plattformen som denne kan kontaktas igenom.
Tävlingen är endast öppna för boende i Sverige. Tävlingen pågår t.o.m. den 14 juli 2021.

1.2. Priser

  • Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.
  • Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren.
  • Om vi inte får tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 10 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare.

1.3. Ansvar för drift

ICA-handlaren i fråga är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb eller social plattform som tävlingen körs via.

1.4. Marknadsföring

Vinnarens namn, ort, och foto med tillhörande motivering kan komma att publiceras och eventuellt användas i marknadsföringssyfte på ICA-stiftelsens hemsida & tillhörande sociala kanaler samt i ICA-handlarnas förbunds sociala kanaler.

1.5. Jury & vinnare

Juryn består av representanter från resp. ICA-handlare, om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Juryn utser en person som de bedömer som lämplig vinnare och som svarar upp till övrigt kriterium för nominering.

1.6. Stötande innehåll

Tävlingsbidrag och nomineringar med stötande innehåll, som till exempel personliga påhopp eller bidrag som inte följer tävlingstemat diskvalificeras utan återkoppling.

1.7. Kontakt

Kontakta i första hand ICA-stiftelsen på: info@icastiftelsen.se