På Rossö vill man ha liv och rörelse i hamnen

Centralt på den idylliska lilla ön i Bohuslän finns idag redan en boulebana med tillhörande parkering. Detta kompletteras nu med en aktivitetsplats i form av utegym och en hinderbana.

Platsen är noga utvald eftersom många passerar förbi och därmed kommer dra ögonen till sig. Dessutom kommer det göra det lilla samhället än mer attraktivt för de människor som bor där, både unga och gamla. Den kommer även vara anpassad för personer med funktionshinder vilket gör det till en inkluderande mötesplats som underlättar för både samtal och fysisk aktivitet.

Bilder