Vi vill höra mer om din projektidé

Eftersom du svarade ja på samtliga frågor är det troligt att din idé faller inom ramen för vad ICA Stiftelsen kan ge pengar till. Observera att resultatet av testet är en riktlinje och inte en garanti på att du kan få pengar ur ICA Stiftelsen för ditt projekt.

Fyll in ansökningsformuläret, ladda ned budget-mallen samt bifoga tillhörande filer nedan.

I länken nedan finner du ICA Stiftelsens Allmänna villkor som du som projektorganisation accepterar och lovar att efterleva när du mottar stöd ur stiftelsen

  Kontaktperson

  Om organisationen

  Om projektet

  Bifogade filer

  Till ansökan ska bifogas: organisationens senaste årsredovisning, stadgar, årsmötesprotokoll samt projektbudget.

  Vi på ICA Stiftelsen är måna om att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. På vår hemsida kan du därför läsa om vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det samt hur de används, delas och sparas.